งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4 พฤศจิกายน 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี มีนายยศพล เวณุโกเศศ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธี ณ วันพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share