กิจกรรม TO BE NUMBER ONE Run For Life 2022

11 ธันวาคม 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยมีนางสาวกฤตยา อินหมู เป็นครูที่ปรึกษาชมรม เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Run For Life 2022 “วิ่งนี้…ที่ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share