กิจกรรม BIG Cleaning day 2023

30 มีนาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะรองผู้อำนวยการและคณะครู บุคลาการทางการศึกษาในโครงการ big cleaning day ประจำปีงบประมาณ 2566 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share