กิจกรรมโครงการปลูกกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 คน 1 ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 คน 1 ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณถนนทางเข้าศาลาประชาคม และรอบที่สาธารณะประโยชน์ ของหมู่บ้าน บ้านคุกเหนือ ตำบลสารจิตร

Share