กิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ 2566

12 เมษายน 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ.2566 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share