กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กล่าวเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายพนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง และการแสดงดนตรีโฟล์คซองเพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาไทย ตระหนักคุณค่าวรรณคดีไทย ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share