กิจกรรมประชุมผู้ปกครองลดปัญหาการออกกลางคันผู้เรียนอาชีวศึกษา2566

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยนำทีมโดย

นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

และนางสาวกฤตยา อินหมู ครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และนักเรียน นักศึกษา

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมปฏิญาณตน ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมกับหัวหน้า

ส่วนราชการในอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกิจกรรม งดเหล้าเผาบุหรี่ ณ โรงเรียนเมืองเชลียง

ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

Share