การแข่งขันทักษะระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2565

7 ธันวาคม 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมนายสมปอง พรมตรุษรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดลำปาง โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี และนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ทั้งนี้ทางวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในการแข่งขันทักษะระดับภาค ได้แก่ การประกวดดนตรีไทย การแข่งขัน STEM education และทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง

Share