การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทยระดับชาติ ครั้งที่31

31 มกราคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายนราธิป พึ่งเพี้ย และนางสาวเนตรนภา เข็มพิลา ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ทางวิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว จะเข้ และซอด้วง ณ อาคาร อบจ. ชั้น4 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

Share