การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด

18 มกราคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 โดยมีนายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Share