การสอบวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดงานดำเนินการสอบวิชาโครงการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share