การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565

16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ เยี่ยมชมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกแผนกวิชา ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share