การฝึกอบรมดับเพลิง ประจำปี 2565

[7 กันยายน 2565]

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการฝึกอบรมดับเพลิง(การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ประจำปี 2565 โดยมีนายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเชิญ พันจ่าเอก เอกนุวัฒน์ สานเครือ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร พร้อมทีมงาน มอบความรู้การใช้งานอุปกรณ์และวิธีการป้องกันภัยเบื้องต้นในการเกิดเพลิงไหม้พร้อมวิธีการดับเพลิง ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัย ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์และบริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share