การประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2565

10 พฤศจิกายน 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ และบริเวณพื้นที่โครงการชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share