การประชุมเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565

12 กันยายน 2565

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีการประชุมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย และนายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จัดขึ้นภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โดย นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้รับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่ดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share