การประชุมการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

2 พฤษภาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมประชุมการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนได้มีโอกาสรับบริการทางการศึกษาเท่าเทียมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ณ ห้องประชุมทวิภาคี อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share