การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 3 เป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

Share