การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

16 ธันวาคม 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share