การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ปี 2566

23 พฤษภาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะรองผู้อำนวยการคณะครู บุคลากรและทีมงานชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับนายประวิทย์ เคียงผล และนางสาว จีระวรรณ ปักกัดตัง คณะกรรมการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ปี 2566 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share