โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP

30 พฤศจิกายน 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกแผนกวิชาที่สนใจ เข้ารับฟังโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP เพื่อฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายเทคนิคอุตสาหกรรม ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share