โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

15 มีนาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้มอบหมายหน้าที่ให้นายสมปอง พรมตรุษ รองผูู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share