เมืองเชลียงปริทรรศน์ 65

11 มกราคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน “เมืองเชลียงปริทรรศน์ 65” เปิดโลกการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ทางวิทยาลัยได้ออกบูธแสดงงาน To be number one พร้อมแนะแนวนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับชั้นปวช. และปวส. ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share