อำเภอ TO BE ศรีสัชนาลัย ประเมินผลการดำเนินงาน รอบลงพื้นที่ ปี2566

23 พฤษภาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ปี 2566 ทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินชมรมอำเภอ TO BE NUMBER ONE ศรีสัชนาลัย ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

Share