อบรมพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

[7 กันยายน 2565]

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายทนงศักดิ์ ใจหมั้น หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสาย ใยแก้วนำแสง ไฟเบอรออฟติก การเช็คสัญญาณเครือข่ายเบื้องต้น ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับวิทยากรรับเชิญ คุณสถาพร วันสนุก ผู้จัดการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน สาขาสวรรคโลก และทีมงานช่างฝ่ายเครือข่าย ณ อาคารพาณิชย์ ชั้น 1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share