ศึกษาดูงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วันและงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากวิทยาลัยการอาชีพปง

30 เมษายน 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายสมปอง พรมตรุษ นายนพดล พิมพ์พอน และนายสราวุธ นิมานะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู ในการศึกษาดูงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วันและงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากวิทยาลัยการอาชีพปง ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ และห้องวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share