ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงภายใต้โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

5 เมษายน 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง(MOU) ภายใต้โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุโขทัย และสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมอาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share