ผลการแข่งขันดนตรีไทย ระดับภาค ครั้งที่ 34

7 ธันวาคม 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมนายสมปอง พรมตรุษรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันการประกวดดนตรีไทย โดยนักเรียนนักศึกษา ได้รับราวัลดังนี้ – นางสาวกันยารัตน์ งามละม่อม การแข่งขันดนตรีไทย (จะเข้) ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง – นางสาวปาลิตา อาจสูงเนิน การแข่งขันดนตรีไทย (ซอด้วง) ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง

Share