ประชุมภาคี4ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565

26 สิงหาคม 2565
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณา เห็นชอบในการจัดซื้อหนังสืออ่านเสริมห้องสมุด และสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งโครงการต่างๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share