ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าเป็นแกนนำในการหาสมาชิก เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิก

ในการต่อต้

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้​ นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยนางสาวกฤตยาอินหมูครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และนักเรียน นักศึกษา ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าเป็นแกนนำในการหาสมาชิก เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกในการต่อต้านยาเสพติด พร้อมมอบข้อมูล​ให้กับวิทยาลัยการอาชีพปง จังหวัดพะเยา​ต้าานยาเสพติด พร้อมมอบข้อมูล​ให้กับวิทยาลัยการอาชีพปง จังหวัดพะเยา​

Share