การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566

10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายให้นางสาวกฤตยา อินหมูและนางสาวอภิชญา กะทะ ครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในการรักษามาตรฐานต้นแบบ ระดับเงิน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Share