การสนับสนุนและผลงานการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในปี 2565

23 กันยายน 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนและผลงานการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในปี 2565 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (อาคารชั้น 5) ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Share