การประชุมภาคี 4ฝ่าย ภาคเรียนที่2/2565

21 ตุลาคม 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยพร้อมคณะรองผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี และโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share