การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2023

31 มีนาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมพิธีเปิด การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2023 ทางชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Share