ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  จัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาคูคลอง ใน 
  จัดโครงการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับจังหวัดจังหวัดสุโขทัย  
   กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยและกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน  
  ต้อนรับคณะนิเทศติดตามและประเมินผลฯ พร้อมคณะ ศน.ลงพื้นที่ออกนิเทศการศึกษา 
  พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย 
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
  กีฬาอาชีวเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 จ.พิษณุโลก 
  ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์ 
  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 2560  
มีข้อมูลทั้งหมด  224  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>