ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2560 
   ร่วมมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
  โครงการบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน วันคล้ายวันสวรรตคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณวัดชัยสิทธาราม 
  โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและพิธีประดับแถบสามสี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2560 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม 
มีข้อมูลทั้งหมด  224  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>