ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการวัยรุ่นรักดีไม่พร้อมไม่ท้อง ปี 2561 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการท้องในวัยรุ่น 
  โครงการคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 
  ต้อนรับคณะติดตามประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 
   โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่สาน 
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 
  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษาด้วยสมุดสะสมความดี เก่ง มีความสุข  
  ประกาศ เรื่อง ผลสอบผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปรพจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
  แจ้งกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  288  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>