ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แห่เทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดสารจิตร 
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยผสานความร่วมมือบรรยายความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
  คณะกรรมการระดับภาค เข้าประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
  ร่วมถวายปฎิญาณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่  
  พิธีไหว้ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 
  ร่วมช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยตามโครงการ Fixit Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0  
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  คณะกรรมการระดับภาค เข้าประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
  โครงการฯ เข้าร่วมฟังการหาเสียง นโยบายของคณะผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  190  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>