วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
  พิธีเปิดและลงนามข้อตงลงใน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
  ตัวอย่างแบบฟอร์ม SAR ตนเองและ SAR แผนกวิชา 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ 
  โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทั 
  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือผู้บริหารครูผู้สอนลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาดระดับภาค 
  แจ้งนักเรียน นักศึกษาเพื่อทราบ 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการฝึกอบรมอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตรระยะสั่น) 
มีข้อมูลทั้งหมด  264  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>