ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ส่วนราชการในอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าผืนใหญ่ ณ บ้านลำโชค หมู่ 7 ตำบลบ้านแก่ง  
  พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องริมบึง 1 สวนนงนุชพัทยา  
  โครงการแนะแนวการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2561  
  สถานีตำรวจภูธรบ้านแก่ง​เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในการรณรงค์งดเล่นการพนันฟุตบอล 
  กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
  โครงการ ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  ร่วมต้อนรับ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่และร่วมกันปฎิญาณตนไม่สูบบุหรี่และสิ่งเสพติด ในวันงดสูบบุหรี่โลก  
มีข้อมูลทั้งหมด  288  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>