วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและเข้าค่ายคุณธรรมนำคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 
  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนนักศึกษาด้วยสมุดสะสมความดี เก่ง มีความสุข  
  ประกาศ เรื่อง ผลสอบผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปรพจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
  แจ้งกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างฃั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ 
  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ 
  พิธีเปิดหน่วยอาชีวอาสา ณ หน่วยอาชีวะอาสาหน้าที่ทำการไปรษณีย์ตำบลหาดเสี้ยว  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
มีข้อมูลทั้งหมด  264  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>