ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน วันคล้ายวันสวรรตคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณวัดชัยสิทธาราม 
  โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและพิธีประดับแถบสามสี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2560 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม 
  จัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาคูคลอง ใน 
  จัดโครงการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับจังหวัดจังหวัดสุโขทัย  
   กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยและกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน  
มีข้อมูลทั้งหมด  190  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>