วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  
  โครงการ ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  ร่วมต้อนรับ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่และร่วมกันปฎิญาณตนไม่สูบบุหรี่และสิ่งเสพติด ในวันงดสูบบุหรี่โลก  
  โครงการวัยรุ่นรักดีไม่พร้อมไม่ท้อง ปี 2561 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการท้องในวัยรุ่น 
  โครงการคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 
  ต้อนรับคณะติดตามประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 
   โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่สาน 
มีข้อมูลทั้งหมด  264  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>