ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เข้าร่วมการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  จัดการประชุมว่าด้วยการเปิดหลักสูตรช่างทองหลวงกรุงสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะศึ 
  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลั 
   พิธีพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  พิธีเปิดโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ" PEA ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2560 
   ร่วมมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
  โครงการบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีข้อมูลทั้งหมด  190  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>