ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกอง ประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2561 
  พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยและสถานประกอบการ 
  ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ณ แปลงเกษตรชีววิถี วิทยาลัยการอาชีพศรีสั 
  โครงการแต่งกายชิลล์ชิคบุคลิกเปลี่ยน การประกวดดาวเดือนในสถานศึกษา ตามแนวทางยุวสถิรคุณ 2561 
  โครงการอบรม ลูกเสือ-ศท.จราจร 2561 ร่วมกับ สภ.ศรีสัชนาลัย 
  พิธีเปิดองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา 
  ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภับในสถานศึกษา ร่วมกับ บริษัทโชคชัยมอเตอร์ จำกัด 
  ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
  จิตอาสา พัฒนาลำคลองตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้ำใสเพื่อเมืองที่น่าอยู่ 
มีข้อมูลทั้งหมด  288  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>