ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2559 
  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ของนักศึกษาทุกระดับชั้น ในวัน จันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2558 
  เข้าร่วมถวายพระพร 
  กีฬาสีภายใน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558 
  โครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน 
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ระดับชาติ 2558 
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นที่สนใจ  
  ประมวลภาพโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2558 
  กำหนดการลงทะเบียนของนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส ทุกสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
  กิจกรรมวันแม่ 
มีข้อมูลทั้งหมด  190  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    19/19

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19