วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คณะครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจัดพิธีลูกเสือเนื่องใ 
  ต้อนรับคณะประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   เปิดโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
   วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน  
  เข้าร่วมการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  จัดการประชุมว่าด้วยการเปิดหลักสูตรช่างทองหลวงกรุงสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะศึ 
  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลั 
   พิธีพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  พิธีเปิดโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ" PEA ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
มีข้อมูลทั้งหมด  264  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/27

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>