ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  พิธีเปิดการอบรมโครงการพิธีลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
  โครงการอบรมให้ความรู้ " DLTV R Service" ภายใต้โครงการ Fix it center Thailand 4.0 
  พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ณ วัดต้นสนโพธิ์ธาราม ตำบลบ้านตึ 
  พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ณ เทศบาลตำบลแม่สิน 
  แห่เทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดสารจิตร 
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยผสานความร่วมมือบรรยายความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
  คณะกรรมการระดับภาค เข้าประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
  ร่วมถวายปฎิญาณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่  
  พิธีไหว้ครูวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 
  ร่วมช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยตามโครงการ Fixit Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0  
มีข้อมูลทั้งหมด  224  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/23

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>