ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาหนังสือเรียนฟรี   
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการร้านค้าโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปี 2564 
  เปลี่ยนแปลงกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
  แจ้งนักเรียนนักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อน 
  กิจกรรมงานสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปี 2564 
  กิจกรรมการสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว 
  วันจักรี ประจำปี 2564 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2563 
  ประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 
  ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 
มีข้อมูลทั้งหมด  563  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>