ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม   
  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล   
  ประกาศจากงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  เปิดการเรียนการสอนตามปกติ (onsite)  
  ขยายระยะเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายน 2564 
  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ 
  Fix it center วัดทะเลลอย ตำบลหนองอ้อ 
  นายอำเภอศรีสัชนาลัยเยี่ยมชมห้องวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
  ร่วมส่งกำลังใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ร่วมกับที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยในโครงการวันรวม 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2564 
มีข้อมูลทั้งหมด  602  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>