ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๘   
  โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน   
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทั   
  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือผู้บริหารครูผู้สอนลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาดระดับภาค   
  แจ้งนักเรียน นักศึกษาเพื่อทราบ 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการฝึกอบรมอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตรระยะสั่น) 
  โครงการอาชีวะพัฒนาร่วมด้วยช่วยประชาชนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบวาตภัยในเขตตำบลท่าชัย 
  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกให้นักเรียนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 
  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  กองลูกเสือวิสามัญเข้ารับการประเมินกองลูกเสือจาก คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัด 
มีข้อมูลทั้งหมด  210  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>