วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจำนวน 1 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบประปา 
  รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาสอบราคาปรับปรุงระบบประปา 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน ๑ ชุด 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง)ขอบเขตของงาน (TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2) 
  ยกเลิกประกาศ สอบราคาชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน ๑ ชุด 
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา 
  ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  73  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/8

1 2 3 4 5 6 7 8