ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  ยืนยันการใช้คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาเหล็กเมทัลซีท จำนวน 1 รายการ 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว จำนวน 1 รายการ 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (ครั้งที่2) 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  78  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/8

1 2 3 4 5 6 7 8