ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว จำนวน 1 รายการ 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (ครั้งที่2) 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) 
  เชิญร่วมประชาพิจารณ์ปรับปรุง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และ (ร่าง) 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง) ขอบเขตของงาน(TOR) และ(ร่าง)  
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจำนวน 1 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  71  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/8

1 2 3 4 5 6 7 8