วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ 
  ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ 
  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
มีข้อมูลทั้งหมด  73  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/8

1 2 3 4 5 6 7 8