วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ 
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกวดราคาจ้างปรับบ้านพักอาศัยข้าราชการ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเรื่อง ประกาศรายชื่อผูัชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อชุดห้องเรียนบัญชี 
  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 
  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดห้องเรียนปฏิบัติการบัญชีชั้นสูง จำนวน ๑ ชุด  
  ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ ชุดห้องเรียนปฏิบัติการบั 
  ยืนยันการใช้ประมาณค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ 
มีข้อมูลทั้งหมด  73  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/8

1 2 3 4 5 6 7 8