ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 
  ประกาศ ผลสอบการสอบคัดเลือกการสรรหาเลือกสรร จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) 
  ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร จ้างเหมาบริการรายเดือน  
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ่งก่อสร้าง 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจรณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  78  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/8

1 2 3 4 5 6 7 8