วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ่งก่อสร้าง 
  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจรณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านอาศัยข้าราชการ จำนวน ๑ รายการ  
  สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (เบนซิน) จำนวน 1 คัน  
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (เบนซิน) จำ 
  ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
มีข้อมูลทั้งหมด  73  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/8

1 2 3 4 5 6 7 8