วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
  ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ 
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ 
  ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อทดทดพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ห้องปฎิบัติการเรียนทันสมัยพร้อมเครือข 
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าและห้องปฎิบัติการพร้อมระบบเครือข่าย 
  ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 
  ประกาศ ผลสอบการสอบคัดเลือกการสรรหาเลือกสรร จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) 
  ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร จ้างเหมาบริการรายเดือน  
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  73  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/8

1 2 3 4 5 6 7 8