ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 
  เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐  
  เรื่อง ประกาศประกวดราคาชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที 
  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ 
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร 
  ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมไฟฟ้ารถยนต์และห้องปฎิบัติการเรียนนทันสมัยฯ จำนวน 1 ชุด 
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมต 
  การปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ 
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ 
มีข้อมูลทั้งหมด  71  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/8

1 2 3 4 5 6 7 8